Harth                                                                                        


                                                           Praktijk voor massage en welzijn
                                                              te Beekbergen


    Het symbool voor het hart
         van waaruit liefde en
           genezing stroomt
                                   
                        Stelling:   
ziek zijn is niet Normaal !

          Velen van ons hebben lichamelijke en/of geestelijke klachten. We geven dit vaak
      pas aan onszelf toe als die ons functioneren beginnen te hinderen. In het westen zijn
      we ons er veelal onvoldoende van bewust hoezeer lichaam en geest verweven zijn.
      We zijn ook niet meer gewend goed naar de signalen van ons lichaam te luisteren.

         
De oorzaak van heel veel lichamelijke klachten blijkt uit de geest voort te komen,
      b.v. langdurige stress, niet lekker in je vel zitten, onverwerkt verdriet, angst, etc.
      Dikwijls zijn we ons daar niet eens van bewust omdat de oorzaak al wat "ouder" is.


                               Wat kan ik voor u betekenen?

          Lichaam en geest van de mens vormen een complex en intelligent geheel met een
      grote zelfgenezingskracht en groeipotentieel. Die kracht zoveel mogelijk helpen
      mobiliseren is de bijdrage die ik kan leveren aan uw geestelijk en lichamelijk welzijn.


        
We doen te weinig aan ziekte-preventie en gaan pas iets doen als iemand ziek is.
      Dan gaan we de symptomen te lijf met medicatie of zwaardere middelen. Dat haalt
      meestal niet de oorzaak weg.
Feitelijk is dat geen gezondheidszorg maar ziekenzorg.
      Ingeval van acute en levensbedreigende situaties kan het niet anders meer. 
      Maar als het enigszins mogelijk is, is voorkomen beter dan genezen.
      Consulteer altijd eerst een arts om (levensbedreigende) ziekten tijdig te
    onderkennen!
 

     
In veel gevallen zal een holistische benadering; "kijken naar de gehele mens",
      zowel lichaam als geest, een duurzamer en preventiever resultaat opleveren.

      Preventief kan een goede gezondheid door massage en mentale ondersteuning worden
      bevorderd en behouden. Ik verricht geen wonderen, maar ook correctief kan ik vaak
      de genezing versnellen, pijnklachten verminderen of zelfs wegnemen door op zowel
      het lichamelijke als geestelijke vlak te werken en de oorzaak te behandelen.
      In geval van chronische pijn is er zelden één oorzaak en is een bredere aanpak nodig. 
      Bij voorkeur door een samengaan van reguliere en alternatieve methoden. 

     
Daarnaast help ik u indien de klachten (nog) niet weggaan, er beter mee om te
      gaan of een andere weg te vinden.  Ik laat u dus niet in de kou staan!
Copyright © 2006-2013 Harth; Praktijk voor massage en welzijn.