Energetisch genezen

     Energie is de alom aanwezige universele kracht die in vele vormen en frequenties
     voorkomt in het universum. Het is trilling, altijd en overal aanwezig, het verbindt alles
     met elkaar, maar is wel sterk be´nvloedbaar. Het wordt ook wel levenskracht genoemd.
     Benamingen o.a.: kosmische energie, chi, ki, Qi, prana, oerkracht, universele levenskracht.
     Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze energie de aandacht volgt.

     Er zijn vele vormen van energetisch genezen die van deze energie gebruikmaken.
     Om er enkele te noemen: Reiki, Magnetiseren, Quantum Touch, Trance-healing,
     Sjamballa, Deeksha. (ook Acupunctuur en Acupressuur werken in op ons energiesysteem)

     In essentie komt het er op neer dat de 'gever' zich op deze vitale helende levensenergie
     richt, het opvangt en doorgeeft aan het energiesysteem van de ontvanger.
     Het energiesysteem van ons lichaam bestaat uit een netwerk van energiebanen die o.a.
     de chakra's met elkaar verbinden en verbonden zijn met de ons omringende aura.

     Als er ergens in ons energie systeem enkele energiepunten niet goed functioneren
     heeft dat onbalans tot gevolg. Deze onbalans is de oorzaak van ziekte.
     Voordat een ziekte zich kan ontwikkelen gaat er altijd een onbalans aan vooraf,
     of dat nu op energie-, emotioneel-, geestelijk- of op cel-niveau is.
     Herstellen van deze onbalans kan door aanvullen of opnieuw balanceren van de energie.

     Behandelingen gaan gepaard met het oplossen van energieblokkades waardoor je
     gezondheid/genezing gestimuleerd wordt.
     Tijdens de behandeling stroomt de energie door het lichaam naar pijnlijke plekken
     waardoor de pijn tijdelijk of geheel kan verminderen en/of verdwijnen.
     Ook na de behandeling werkt die energie door. Daarnaast gebeurt er tijdens
     en/of na de behandeling vaak het nodige op het geestelijke- en mentale- vlak.

     De ervaring heeft geleerd dat het effect van de behandeling niet te voorspellen is,
     maar wel altijd positief uitwerkt. Dit lijkt wellicht vreemd,  echter er wordt slechts
     positieve energie doorgegeven. Uw lichaam en geest dirigeren op een onderbewust
     niveau de energie naar de plaats waar die nodig is.

                                                                                                                        Terug  
Copyright © 2006-2013 Harth; Praktijk voor massage en welzijn.